Strona główna > usługi

Usługi

Ochrona osób i mienia

Długoletnie doświadczenie w zakresie ochrony osób oraz obiektów biurowych, spedytorsko-kurierskich, a także "inteligentnych budynków".

Działanie realizowane na podstawie procedury zawartej w planie ochrony obiektu. Pracownicy ochrony posiadają odpowiednią wiedzę, licencje, doświadczenie oraz predyspozycje, które umożliwiają im ocenę potencjalnego ryzyka i podjęcia odpowiednich środków żeby im przeciwdziałać. Wszyscy pracownicy posiadają ubrania służbowe, które są przystosowane do specyfiki obiektu. Łączność pomiędzy pracownikami i dyżurnym agencji realizowana jest za pośrednictwem przyznanej przez PAR częstotliwości radiowej. Nad prawidłową pracą pracowników ochrony czuwa zespół inspektorów nadzoru oraz załogi interwencyjne w systemie monitoringu.

Konwojowanie

Konwojowanie jest usługą poufną, która dostosowywana jest każdorazowo do indywidualnego klienta. Wartości pieniężne przewożone są pojazdami to tego specjalnie przystosowanymi, a konwojenci wykonujący tą usługę wyposażeni są w broń palną, kamizelki i hełmy kuloodporne oraz łączność radiową. Pracownicy wykonujący usługę konwojowania są odpowiednio wyselekcjonowani, posiadają licencje pracownika ochrony oraz specjalistyczne szkolenia (strzelanie oraz taktyka ochrony konwoju).